bcg-products-wh.jpg

Nasze produktyTwój wybór na przyszłość

System CRM Leonardo, inteligentny system CRM, który dostosuje się do Twoich potrzeb System CRM Leonardo jest produktem autorskim spółki D3Soft, który priorytetowo przeznaczony jest dla spółek średnich i dużych. Zgodnie z trendami aktualnymi wyświetla potrzebne dane na urządzeniach SMART, gdzie wyjścia optymalizowane są tak, by obejmowały wszystkie informacje oraz by zachować sens, przejrzystość i czytelność wyświetlanych danych. Sprawą oczywistą rozwiązań CRM jest integracja bezpośrednia z kolejnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami informacyjnymi, jak np. utworzenie interfejsu API na system ERP, za którego pośrednictwem dochodzi do wymaganej wymiany danych handlowych, ekonomicznych oraz technicznych. Obecnie potrafimy zintegrować system informacyjny CRM Leonardo w MS Outlook.

Dynamics 365, produkt oryginalny spółki Microsoft stanowiący rozwiązanie CRM przede wszystkim dla korporacji, które zamierzają komunikować ze swoimi klientami i jednocześnie pragną zachować wysoką wydajność w biurze, jak również w terenie. Dynamics 365 zapewnia sprzedawcom, handlowcom i pracownikom kierownictwa narzędzia do zarządzania danymi oraz aktualizacji zapisów bez względu na to, czy pracują akurat on-line czy off-line. W przejrzystych ustawieniach wystarczy tylko raz skonfigurować aplikację CRM i później można ustawić ją na wszystkich urządzeniach - telefon komórkowy, komputer lub tablet. Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie wspierania procesów wewnątrzzakładowych pozwalają nam na osiągnięcie najwyższego poziomu partnerstwa spółki Microsoft z oznakowaniem Gold Certifikated Partner.

FLEXI IT stanowi kluczowy system informacyjny dla handlarzy, dostawców alternatywnych oraz dystrybutorów energii. Energetyczny system informacyjny FLEXI IT zapewnia procesy związane z pozyskiwaniem klienta (CRM Utility), jego rozliczanie, komunikację z klientem za pośrednictwem portalu internetowego oraz zarządzanie zakupem energii. Produkt FLEXI IT jest liderem na rynku wśród systemów rozliczeniowych wspierających sprzedaż energii elektrycznej, dystrybucję gazu, wody, ciepła, CNG i po nowemu także stacji dla e-Mobilności.

Ostatnio opracowaliśmy moduł E-mobilność służący do wystawiania faktur dla klientów, którzy korzystają z pojazdów napędzanych energią elektryczną. Moduł do E-mobilności zbudowany jest na fundamentach produktu FLEXI IT, który został zmodyfikowany według potrzeb i zadań dostawców energii elektrycznej. W skład produktu do ładowarek E-mobilności wchodzą podsekcje typu dane rdzeniowe, transakcje ładowania, rozliczenie, rabaty, fakturowanie.

MLM Leonardo stanowi rozwiązanie CRM dla marketingu wielopoziomowego pracującego ze strategią biznesową opartą na formie sprzedaży bezpośredniej, gdzie sprzedaż wyrobów i usług zapewniają dystrybutorzy umowni zarządzający kolejnymi sprzedawcami. Dzięki zaawansowanemu procesowo prowizyjnemu systemowi CRM powstaje sieć dystrybutorów z różnorodnie ustawionymi systemami motywacyjnymi wynagradzania za pracę. W skład systemu MLM wchodzi również CRM rozwiązanie do pracy w terenie na urządzeniach typu Smart.

D3Energy stanowi kompleksowy system informacyjny dla całkowitej obsługi klientów w branży energetyki. Rozwiązanie zbudowane jest z modułów oddzielnych, które połączone są ze sobą procesowo i mogą stanowić jedną całość w środowisku energetyki. D3Energy można wdrożyć kompleksowo w zaprojektowanym zakresie, bądź skorzystać tylko z pojedynczych modułów, do których należą CRM, Pricing, Trading, Billing, Bilance, web portal, Business Connector, Reporting.

Czy znalazłeś, czego szukałeś?

skontaktuj się z nami...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products

© 2019 - 2023 - d3soft.cz

Linki / sieci społecznościowe

Přejít na stránky www.d3soft.cz