IS Leonardo Multiutility w chwili obecnej wykorzystuje w Republice Czeskiej cała grupa RWE


nowosci 2007


(22.5.2007)
Spółka D3Soft s.r.o. z sukcesem zakończyła wdrożenie IS Leonardo w RWE w Republice Czeskiej.

Należą do niej Regionalne spółki dystrybucyjne - Jihomoravská plynárenská, Severomoravská plynárenská, Severočeská plynárenská, Středočeská plynárenská, Východočeská plynárenská, Západočeská plynárenská a RWE Transgas.

Grupa RWE w Republice Czeskiej podjeła pod koniec roku 2006 decyzję skorzystać z Roll-outu IS Leonardo, który jest już od roku 2000 wykorzystywany do wspomagania wybranych procesów marketingu i handlu w spółkach Severomoravská plynárenská i Jihomoravská plynárenská. IS Leonardo umożliwi spółce RWE wspomagać wybrane procesy KAM i AM w dziedzinie handlu i marketingu, podnieść jakość danych dotyczących klientów i jednocześnie ułatwić ich uzyskiwanie i przetwarzanie. Wykorzystywanie systemu będzie wspomagać podniesienie efektowności w dziedzinie zarządzania KAM i AM oraz podniesienie jakości przygotowania oferty nowych produktów i komunikacji z klientami i partnerami na rynku. Z wyżej wymienionych przywilejów będzie korzystać 150 użytkowników.

IS Leonardo obecnie pracuje jako rozwiązanie uzupełniające system zarządzania relacjami z klientami SAP, z którym jest zintegrowany.

Czy znalazłeś, czego szukałeś?

skontaktuj się z nami...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products

© 2019 - 2023 - d3soft.cz

Linki / sieci społecznościowe

Přejít na stránky www.d3soft.cz