Microsoft Dynamics CRM wspiera handel na rynkach finansowych


Nowosci 2009


(29.1.2009)
ATLANTIK, niezależna grupa finansowa, specjalizująca się w sferze handlu na rynkach finansowych, podjęła decyzję o uproszczeniu zarządzania drogą optymalizacji procesów za pomocą efektywniejszego wykorzystywania systemu informacyjnego Microsoft Dynamics CRM, z którego przez pewien okres czasu w zakresie kierowania własną działalnością już korzystała. Do wdrożenia postawionego zadania została wybrana jako główny wykonawca spółka Aquasoft, które zleciła wdrożenie realizacji procesów w MS CRM certyfikowanemu partnerowi do tego celu – spółce D3Soft.

System Microsoft Dynamics CRM jest najwięcej wykorzystywany w dziale marketingu i handlu w celu pomocy handlowcom oraz menedżerom klientów w zakresie ewidencji informacji o swych klientach, ewidencji umów dotyczących poszczególnych klientów, zgromadzania danych handlowych o klientach oraz sterowania swymi okazjami handlowymi. Dzięki systemowi MS CRM mogą być klienci przejrzyście rozczłonkowani według segmentów, można sporządzać raporty o wykorzystywaniu okazji handlowych w określonym czasookresie oraz o przygotowywanych umowach według fazy, w której się konkretna sprawa znajduje, można również monitorować aktywność poszczególnych menedżerów handlowych, itp.

Korzyści, jakie przyniosło spółce ATLANTIK wykorzystanie systemu MS CRM:

  • Podniesienie jakości opieki nad istniejącymi klientami
  • Zrýchlenie obsluhy nových zákazníkov
  • Możliwość sporządzania własnych przeglądów dotyczących okazji handlowych
  • Wysyłanie zbiorowych e-mailów informacyjnych
  • Ulepszenie komunikacji wewnątrz firmy
  • Uzyskanie natychmiastowego przeglądu o rozwiązywanych okazjach handlowych z możliwością natychmiastowej reakcji na zaistniałe sytuacje
Niezależna grupa finansowa ATLANTIK oferuje usługi w zakresie finansów, rynków finansowych, usług oraz doradztwa inwestycyjnego. Na rynku działa pomyślnie od roku 1993. Grupa ATLANTIK należy do holdingu finansowego KKCG Finance, którego aktywa wynoszą 4,6 miliardów CZK a własny kapitał wynosi 630 milionów CZK, dzięki czemu jest holding kapitałowo najmocniejszym niebankowym licencjonowanym handlowcem papierami wartościowymi. Holding ATLANTIK oferuje swym klientom dzięki członkostwu w sieci światowej Auerbach Grayson dojście do 124 rynków światowych.

Za pośrednictwem swych partnerów umożliwia spółka ATLANTIK własnym klientom korzystanie z analizy 3800 spółek oraz z know-how 450 szczytowych analityków z całego świata. Jednocześnie sprawuje spółka opiekę nad majątkiem osób prywatnych, miast, województw, fundacji i spółek wartości ogólnej 4 miliardy CZK. ATLANTIK zarządza 4 własnymi funduszami, z czego 3 fundusze, występujące pod oznaczeniem ATLANTIK Advanced Solutions są przeznaczone dla kwalifikowanych inwestorów podlegających maltańskiej jurysdykcji, czwarty to czeski fleksybilny fundusz obligowy ATLANTIK.

Czy znalazłeś, czego szukałeś?

skontaktuj się z nami...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products

© 2019 - 2023 - d3soft.cz

Linki / sieci społecznościowe

Přejít na stránky www.d3soft.cz