ATTACK, s.r.o. atakuje konkurenciu s novým informačným systémom


nowosci 2009


(10.8.2009)
Spoločnosť ATTACK, s.r.o. získala ďalšiu konkurenčnú výhodu v podobe systému CRM Leonardo.

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. je jedným z významných slovenských výrobcov tepelnej techniky. Ich výrobky sú vyrábané pod značkou ATTACK ® , ktorá vďaka svojim vlastnostiam a nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie dosahuje parametre najlepších európskych produktov.

Účelom nasadenia CRM Leonardo bola podpora predajných a marketingových aktivít v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi v spoločnosti ATTACK, s.r.o. Jednalo sa hlavne o:
  • Vytvorenie jednotnej databázy, v ktorej budú sústredené všetky informácie o zákazníkoch
  • Možnosť vyhodnocovania práce so zákazníkmi, vrátane úspešnosti komunikácie jednotlivých obchodných zástupcov
  • Analýza a možnosť jednotných manažérskych výstupov z predajných dát, vrátane plnenia obchodného plánu
  • Možnosť evidencie ďalších informácii ako napr. o uskutočnených výstavách a veľtrhoch, informácie z obchodných misií, odovzdané predmety, možnosť plánovať interné zdroje, a pod.
Pred samotnou implementáciou boli prevedené analýzy súčasného stavu, definované jednotné potreby a očakávania od systému zo strany managementu a majiteľa. Ďalej prišlo ku stanoveniu organizačného zaistenia pre úspešnú realizáciu implementácie. Po úvodnej konfigurácii systému a importe dát z interných zdrojov prebehlo užívateľské školenie, v priebehu ktorého boli doladené jednotlivé úlohy a výstupy. CRM Leonardo bolo odovzdané do rutinnej prevádzky k 30.6.2009

CRM Leonardo je informačný systém vyvíjaný spoločnosťou D3Soft s.r.o. Za dobu svojej existencie sa stal špičkovým produktom ve svojej triede a špecialisti spoločnosti na ňom neustále pracujú, aby splňoval meniace sa požiadavky a želania svojich zákazníkov.

Czy znalazłeś, czego szukałeś?

skontaktuj się z nami...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products

© 2019 - 2023 - d3soft.cz

Linki / sieci społecznościowe

Přejít na stránky www.d3soft.cz