Technologia informacyjna dla spółki Armaturka Krnov, a.s.


Nowości 2013


(15.1.2013)
Firma D3Soft dostarczyła technologię informacyjną dla spółki Armaturka Krnov, a.s. w ramach akcji „Rozwój technologii informacyjnych spółki Armaturka Krnov, a.s.“. Celem było dostarczenie kompleksowego rozwiązania systemu kontroli obecności, korzystania z bonów żywnościowych, wyposażenia w HW oraz specjalizowany CAD SW na bazie programu Helios Orange .

Nowe rozwiązanie uefektywnia ekonomikę, kontrolę płac oraz zasobów ludzkich. Projekt był przede wszystkim ukierunkowany na sferę produkcji włącznie kierowania, planowanie wskaźników objętościowych, ewidencję oraz kierowanie zamówieniami obejmującymi kompletną gospodarkę magazynową i handel. Niepodzielną część projektu stanowią raporty, wykazy i analizy.Czy znalazłeś, czego szukałeś?

skontaktuj się z nami...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products

© 2019 - 2023 - d3soft.cz

Linki / sieci społecznościowe

Přejít na stránky www.d3soft.cz